Melkveewet remt groei niet Gepost 7 oktober, 2014

Uit

De melkveewet met daarin de verplichting om het mestoverschot te verwerken, vormt geen belemmering voor de melkveehouders om te groeien. Dat blijkt uit LEI-onderzoek dat staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De groei vraagt wel inspanning van de melkveehouderij en de zuivelsector om binnen de milieurandvoorwaarden te opereren.

Dijksma wil daarom dat de melkveehouderij nog meer grondgebonden wordt. Zij wil daarvoor een actiegerichte aanpak uitwerken waarbij weidegang wordt gestimuleerd. ‘Bijvoorbeeld door het verhogen van de weidepremie.’

Mestverwerking 
Bedrijven die verplicht mestoverschot moeten verwerken na 2015, zullen veelal niet hun eigen rundveemest verwerken. Melkveehouders gaan vervangende verwerkingsovereenkomsten aan met de varkenshouderij, blijkt uit het LEI-rapport.

De inkomensderving van de melkveewet wordt geschat op 1.000 tot 1.500 euro per jaar per onbetaalde arbeidskracht. Dat komt vooral door de verplichte mestverwerking.

Plafond
De fosfaatproductie neemt ten opzichte van 2013 toe door het groeiend aantal koeien. Tot 2020 neemt de fosfaatproductie toe met 85 miljoen kilo als de zuivelsector het voerspoor realiseert. Gebeurt dat niet, dan neemt de fosfaatproductie toe tot 90 miljoen kilo.

Auteur:

Arno de Snoo