Uit

De melkveebedrijven in Nederland zijn wereldwijd het meeste waard. Per koe is een melkveebedrijf in Nederland ongeveer 28.000 euro waard. Dat meldt het Netwerk Verantwoorde Veehouderij, op basis van IFCN cijfers.

Het ICFN is een internationale boerderij vergelijkingsnetwerk. Men gaat uit van de boekwaarde van machines en gebouwen en van de marktwaarde van overige kapitaalsbestanddelen in 2014, zoals grond en vee. Op een typisch Nederlands melkveebedrijf was gemiddeld voor ruim 15.000 euro per koe in grond vastgelegd in 2014, volgens het IFCN. In andere belangrijke zuivellanden is de marktwaarde van de aanwezige grond veel lager.

Emigratie

Vandaar dat er altijd belangstelling voor emigratie blijft bestaan. Emigratiemakelaars verwachten toenemende belangstelling, gezien de stapelende regelgeving in Nederland en de teleurstelling over het quotumloze tijdperk. Bovendien neemt het aanbod van boerderijen in het buitenland toe door de melkcrisis. Lees hierover meer in het vakblad Melkvee dat komend weekend verschijnt.

Dure gebouwen

Binnen Europa zijn de melkveebedrijven in Duitsland en Denenmarken ongeveer 15.000 euro per koe waard. In Frankrijk, Ierland en buiten Europa ligt de waarde van de bedrijven op of onder de 10.000 euro per koe, berekende het IFCN. In Argentinië is een melkveebedrijf minder dan 5000 euro per koe waard, in Australië en de VS iets meer dan 5000 euro per koe. Opvallend is dat de gebouwen buiten Europa veel minder boekwaarde vertegenwoordigen dan binnen Europa. Met name in Nederland, Frankrijk en Denemarken is de boekwaarde van de gebouwen per koe relatief hoog.

Quotum waarde

Bij de hoeveelheid vastgelegd kapitaal in 2014 is ook de waarde van het quotum meegenomen. Voor Nederland een behoorlijk bedrag. Na afschaffing van het quotum (2015), is deze post verdwenen en neemt de waarde van een Nederlands melkveebedrijf daarmee behoorlijk af. Welke waarde fosfaatrechten vertegenwoordigen is nu nog niet precies duidelijk.

 

Tekst: Erik Colenbrander
Beeld: Susan Rexwinkel