Uit

LTO Nederland, NZO, Nevedi en VLB hebben de overeenkomst ‘Verbetering mineralenefficiëntie op melkveebedrijven via KringloopWijzer’ ondertekend. Hiermee zet de sector een belangrijke stap in de ontwikkeling binnen de milieurandvoorwaarden.

Aanpak Kansen voor zuivelsector na 2015

Afgelopen juli presenteerden LTO en NZO hun plan van aanpak ‘Kansen voor de zuivelsector na 2015’. Het plan is erop gericht dat de sector zich verder kan ontwikkelen richting 2020 binnen de gestelde milieurandvoorwaarden. Centraal in de aanpak van de zuivelketen staat het sturen op een betere mineralenefficiëntie met behulp van de KringloopWijzer en het optimaal benutten van de plaatsingsruimte. Voor de implementatie van de KringloopWijzer hebben NZO en LTO Nederland op 1 juli een intentieverklaring getekend met de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB). Deze intentieverklaring is nu omgezet in een overeenkomst.

Zuivel-/melkveesector

De zuivel-/melkveesector levert een flinke bijdrage aan de Nederlandse economie. De sector biedt 44.000 voltijdsbanen en heeft een exportwaarde van meer dan 5 miljard euro. De sector kan en wil zich verder blijven ontwikkelen zolang het binnen de door de rijksoverheid gestelde milieurandvoorwaarden blijft. Meer melk produceren met minder input van grondstoffen is één van de belangrijke pijlers onder de duurzaamheidsagenda van de melkveehouderijsector. Door te werken met de KringloopWijzer krijgt een veehouder inzicht in de mineralenstromen op zijn bedrijf en kan hij maatregelen nemen op dier- en gewasniveau voor een betere mineralenefficiëntie. Beter sturen op mineralenefficiëntie is binnen het mestbeleid belangrijk om binnen de milieurandvoorwaarden te blijven.

Maatregelen

Eind 2014 wordt een centrale database operationeel waarin de gegevens van de KringloopWijzer worden vastgelegd voor onder meer benchmarking, verantwoording/borging en monitoring. De vier partijen hebben in de overeenkomst afgesproken om de melkveebedrijven die de KringloopWijzer als managementinstrument gebruiken te stimuleren om maatregelen te nemen. Als de bedrijven dit doen kunnen ze hun economisch voordeel verhogen.

Januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 zullen alle zuivelondernemingen die lid zijn van de NZO de KringloopWijzer opnemen in hun kwaliteitssystemen en duurzaamheids-programma’s. Daarbij wordt de KringloopWijzer verplicht voor melkveehouders met een mestoverschot. Bij melkveebedrijven die de KringloopWijzer niet gebruiken zal het gebruik ervan worden gestimuleerd om inzicht in managementmaatregelen en de effecten op de mineralenefficiëntie te verhogen.