Uit

Tot aan de afschaffing van het melkquotum is het maar de vraag of een extra koe melken wel zo lucratief is. PPP Agro Advies berekende namelijk dat dit in 2014/15 een verlies van meer dan duizend euro met zich meebrengt. Na afschaffing van het melkquotum keert het tij.

PPP Agro berekende dat over 2014/15 het saldo per koe, inclusief productiekosten, uitkomt op min 1.346 euro per koe. Daarvoor werden de volgende uitgangspunten gebruikt: melkprijs van 37,5 cent per kg, krachtvoerprijs van 28 cent per kg, een ruwvoerprijs van 60 euro per ton snijmaïs en mestafzetkosten van 10 euro per ton. Voor de berekening werd alleen gekeken naar intensievere bedrijven die ruwvoer moeten aankopen en mest moeten afzetten. Reden dat er voor dit soort bedrijven gekozen is, is dat dit de bedrijven zijn die nieuwe, grote, stallen gebouwd hebben of plannen aan het maken zijn voor nieuw te bouwen stallen.

Voor de berekening van het eerste quotumvrije jaar gebruikt PPP Agro de volgende kerncijfers: melkprijs van 33,5 cent per kg, krachtvoerprijs van 22 cent per kg, ruwvoerprijs van 48 euro per ton snijmaïs en mestafzetkosten gelijk aan die van het voorgaande jaar. Alles bij elkaar komt het saldo per extra te houden koe uit op 756 euro per koe.

Het adviesbureau geeft aan dat het saldo per koe voornamelijk bepaald wordt door de melkopbrengst, de voer- en mestafzetkosten. ‘De ruwvoerproductie en of de voeraankoopstrategie zal een steeds belangrijkere basis vormen voor de korte termijn melkproductie.’ Worden de kosten per extra te houden koe over het laatste quotumjaar vertaald naar de kosten per liter melk dan komt dat neer op 16,4 cent per liter melk. ‘Er moet een goede reden of strategie zijn om dit verlies te accepteren.’