Uit

De Nederlandse melkveehouders hebben in het afgelopen quotumjaar, dat liep van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013, bijna 44 miljoen kg minder melk aan de zuivelfabrieken afgeleverd dan het door de EU vastgestelde quotum.

Onderschrijding

Procentueel bedraagt de onderschrijding 0,37 procent. Voor boerderij-zuivelbereiders geldt een apart quotum, hiervan zijn de leveringen nog niet bekend.

Vorig jaar

Vorig jaar was sprake van een overschrijding van 0,5 procent, hetgeen leidde tot een heffing van 16,4 miljoen euro. Tot het afgelopen jaar was 2005/2006 het laatste quotumjaar dat er sprake was van een landelijke onderschrijding.

Bron: Productschap Zuivel