Uit

Het fosfaatreductieplan laat zijn sporen na in de jaarstatistieken van CRV. Omdat doorgaans oudere koeien zijn afgevoerd, steeg de gemiddelde melkproductie maar daalde de levensproductie.

Het afgelopen jaar hebben veel melkveehouders koeien moeten afvoeren vanwege het fosfaatreductie plan. Economisch gezien gingen de prestaties erop vooruit, blijkens de vandaag gepubliceerde jaarstatistieken van fokkerijorganisatie CRV. De landelijk gemiddelde melkproductie van stamboekkoeien steeg licht, van 8.663 naar 8.706 kilo melk. De gemiddelde dagproductie ging omhoog van 27,4 naar 27,5 kilo melk.

Vet en eiwit

Het vetpercentage zakte van 4,38 naar 4,36; het eiwitpercentage maakte de omgekeerde beweging: dat steeg van 3,55 naar 3,57 procent. Het gemiddeld economisch jaarresultaat (EJR) voor 2017 steeg van 1.968 naar 1.983 euro per koe.

De gemiddelde levensproductie nam zoals gezegd iets af. Die daalde van 30.967 kilo melk in 2016 naar 29.845 kilo melk in 2017. Ook het gemiddelde aantal kalvingen van koeien nam af. De laatste jaren stond dat cijfer stabiel sop 3,5. In 2017 was dat een tiende gezakt, naar 3,4.

De tussenkalftijd is al jaren aan het afnemen. Ook het afgelopen boekjaar nam het verder af, van 413 naar 410 dagen.

Zeeland economisch op nummer 1

Op basis van economisch jaarresultaat gaat de provincie Zeeland aan kop. De 184 Zeeuwse melkveebedrijven scoren gemiddeld een EJR van 2.157. Flevoland (254 melkveebedrijven) staat met een EJR van 2.082 op plaats twee, gevolgd door Noord-Brabant met een EJR van 2.077. Brabant telt bijna 2.000 stamboek-geregistreerde melkveebedrijven.

De volledige statistieken zijn via de link hieronder te bekijken.

Bron:  MelkveeTekst:
Gineke Mons
Beeld: Susan Rexwinke