Uit

De melkproductie per hectare van koeien blijft gelijk als het beweidingsysteem van stripgrazen of kurzrasen wordt gehanteerd. Dat blijkt uit een voor het tweede jaar uit de beweidingsproef op het KTC Zegveld.

Op KTC Zegveld werd een vergelijking gemaakt tussen stripgrazen en kurzrasen bij een hoge veebezetting van 7,5 gve per hectare. Dit onderzoek door KTC Zegveld, Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research vond plaats binnen de projecten Amazing Grazing en Proeftuin Veenweiden.

Net zoals in 2016 was de melkproductie per hectare gelijk voor beide systemen, maar op systeemniveau was de productie bij kurzrasen in 2017 iets lager, meldt projectleider Bert Philipsen.

Vier groepenMelkproductie+gelijk+bij+stripgrazen+of+kurzrasen

Doel van de beweidingsproef was om te toetsen of er goed beweid kan worden met voldoende vers grasopname bij een hoge veebezetting bij stripgrazen en kurzrasen. Bij stripgrazen krijgen de koeien dagelijks een nieuwe strook gras aangeboden. Bij kurzrasen weiden de koeien steeds op hetzelfde perceel bij een grashoogte tussen te 3 en 5 centimeter.

De beweidingsproef bestond uit vier groepen van 15 koeien (9 HF en 6 Jersey) die elk 2 hectare ter beschikking hadden met een krachtvoergift van gemiddeld 6,7 kilo per koe per dag. De koeien werden beperkt beweid (alleen ’s nachts buiten). Maaien stond bij stripgrazen ten dienste van de beweiding.

Melk- en grasproductie

Gedurende de weideperiode in 2017 van eind maart tot begin oktober was de meetmelkproductie gemiddeld 22,6 kilo per koe per dag. Er was net als in 2016 geen verschil in melkproductie tussen kurzrasen en stripgrazen.

De kuilgrasopname was in 2017 gemiddeld 2,5 kilo droge stof per koe per dag, flink lager dan in 2016. Oorzaak hiervan is de hogere grasproductie in 2017.

Echter, waar in 2016 de lagere grasproductie en dus lagere kuilvoerwinning bij kurzrasen ten opzichte van stripgrazen (838 vs 1602 kilo ds voederwinning / ha) ruimschoots werd gecompenseerd door een lagere kuilgrasopname (4895 vs 5852 kilo ds/ha), was dit in 2017 niet het geval. Op systeemniveau was de productie bij kurzrasen dus minder hoog dan bij stripgrazen.

Graskwaliteit

Doordat het gras bij kurzrasen niet de gelegenheid krijgt door te groeien, maar continu laag wordt gehouden, is de grasproductie lager ten opzichte van stripgrazen. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hoge benutting bij kurzrasen en de hogere voederwaarde van het opgenomen gras.

Gemiddeld over het groeiseizoen was het ruw eiwitgehalte 254 g/kg voor kurzrasen en 231 g/kg voor stripgrazen. Het verschil in VEM was kleiner met 1022 g/kg voor kurzrasen en 1011 g/kg voor stripgrazen.

Bron: Mike Schellart van Nieuwe Oogst