Uit

De agrarische sector blijft een exportmotor. In het eerste kwartaal van 2016 daalde de totale uitvoerwaarde met bijna 2%, maar die van agrifood producten steeg met ruim 5%. Alleen de exportwaarde van zuivelproducten daalde vanwege de lage prijzen. De exportvooruitzichten zijn dankzij een stijgende buitenlandse vraag en een aanhoudend gunstige eurokoers goed.

De Britse exportmarkt zal het in 2016 wat lastiger krijgen door de verzwakking van het pond vanwege Brexit onzekerheid. “Vooral voor melkveehouders wordt 2016 een uitdagend jaar”, aldus ING sectormanager agrarisch Cor Bruns, “de zuivelprijzen stijgen richting 30 cent per kilo aan het einde van het jaar, maar de gemiddelde prijs in 2016 zal 10% lager uitkomen dan vorig jaar”.

Productiegroei van 1% verwacht'Melkprijs tot 30 cent per kilo aan einde van 2016
Het productievolume groeit – gedreven door zowel binnen– als buitenlandse vraag – naar verwachting met circa 1%. De forse stijging van de koopkracht stimuleert de binnenlandse vraag naar agrarische producten, vooral in het wat luxere segment. De aanhoudend relatief lage gasprijsniveaus zijn gunstig voor het rendement van de kwekers. Energieprijzen zijn veelal vastgezet voor twee of drie jaar.

Melkprijs uit dal, maar 10% lager dan in 2015
De prijsontwikkeling zal in de meeste sectoren in 2016 gematigd of gemiddeld zijn. De melk– en varkensvleesprijzen kennen inmiddels weer een stijgende tendens na de diepe dalen in het eerste halfjaar. Voor 2016 wordt vanaf het dieptepunt in mei en juni een geleidelijke stijging van de melkprijs voorzien tot 30 cent per kilo aan het einde van het jaar. Dit betekent een gemiddelde prijs die circa 12% onder het langjarig gemiddelde ligt en 10% onder het niveau van 2015. Pas in 2017 is duidelijk wat de fosfaatwetgeving voor de individuele melkveehouder gaat inhouden. Door gebruik te maken van de Kringloopwijzer kan het gros van de bedrijven op het huidige niveau blijven produceren. Voor akkerbouwers kende het productiejaar 2015/16 hoge prijzen voor zowel consumptieaardappelen als uien. Er is dit jaar relatief laat geplant, wat gunstig kan uitpakken voor prijsvorming en rendementen.

Gemiddeld 2016 voor intensieve veehouderij
Het principe van de varkenscyclus lijkt varkens– en zeugenhouders een gemiddeld jaar op te leveren na de slechte rendementen vorig jaar. Het aanbod van biggen en varkens zal langzamerhand wat gaan afnemen, waardoor de situatie kan kantelen van een aanbod– naar een vraaggestuurde markt. Ook pluimveehouders lijken – na een veelal uitstekend 2015 – een gemiddeld jaar tegemoet te gaan. De aanhoudende stijging van de mondiale vraag naar dierlijke eiwitten zorgt voor een goed toekomstperspectief voor de exportgerichte intensieve veehouderij. De kip en het varken van morgen bieden veehouders kansen op betere rendementen.

Bron: ING