Uit

Tot en met 2024 wordt er in Nederland bij de uitgangspunten voor de bedrijfsbegroting uitgegaan van een gemiddelde melkprijs van 34,50 euro per 100 kg melk. Tot die slotsom kwamen accountants, banken, ZLTO, het Productschap Zuivel (PZ), RVO, DLV en Wageningen UR.

Voor het samenstellen van de prognoses maakten de organisaties gebruik van de verwachte prijsontwikkelingen uitgebracht door de OESE en de FAO. Die is vervolgens door experts vertaald naar een Nederlandse situatie en daar kwam uiteindelijk de bewuste melkprijs uit te voorschijn. De melkprijs is hoger dan voorheen, maar dat komt voort uit de verwachting dat melkprijzen hoger gaan uitvallen, welke samen gaan met hogere voerprijzen.

De melkprijs werd berekend exclusief een toeslag voor weidemelk en exclusief btw bij 4,40 procent vet en 3,50 procent eiwit. Dit alles bij een jaarlevering van 600.000 kg melk.

Voor standaardbrok werd een prijs vastgesteld van 21,50 euro, waar eiwitrijke brok 25 euro oplevert. De prijs van gehakselde mais neemt toe tot 60 euro per ton bij 35 procent droge stof. Wat resulteert in een prijs van 0,17 euro per kg droge stof, tegen een prijs van 0,17 euro per kg droge stof voor gras.