Meer melkvee, varkensstapel stabiel Gepost 19 september, 2013

Uit

Er waren op 1 april 2013 in Nederland 4 miljoen runderen, ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. De varkensstapel bleef ten opzichte van 1 april 2012 vrijwel ongewijzigd met 12,2 miljoen dieren. Een toename van het aantal biggen werd gecompenseerd door een daling bij de vleesvarkens. Dat blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2013.
Het aantal melk- en kalfkoeien nam tussen 1 april 2012 en 1 april 2013 toe met 69.000 dieren tot 1,55 miljoen. Die bijna 5 procent groei is evengroot als in 2001.

Jongvee en vleeskalveren

Het aantal stuks jongvee voor de fokkerij steeg met 55.000 naar 1,24 miljoen dieren. Bij de vleeskalveren nam het aantal dieren toe met bijna 2 procent en het overige jongvee voor de slacht nam af met bijna 3 procent.

Meer biggen, minder vleesvarkens

Nederland telde april 2013 12,2 miljoen varkens. Een jaar eerder was dat aantal praktisch gelijk. Het aantal biggen steeg 2 procent naar 5,3 miljoen dieren, waar het aantal vleesvarkens met 2 procent daalde naar 5,8 miljoen dieren.
Het aantal fokvarkens bleef met 1,2 miljoen dieren ongewijzigd, blijkt uit de voorlopige Landbouwtelling 2013.

Auteur: Gertjan Van Der Wa