Meer gras met verdunde mest Gepost 28 september, 2014

Uit

Een-op-een met water verdunde mest die is aangewend met een sleepvoet, geeft een significante verhoging van de grasopbrengst ten opzichte van onverdunde mest. Dat blijkt uit proeven op Dairy Campus in Goutum en op VIC Zegveld.


Aanwending van met water verdunde mest biedt perspectief om de ammoniakreductie te verminderen. ‘Hierbij is ook het effect op de grasopbrengst in beeld gebracht’, vertelt Herman van Schooten van Wageningen UR Livestock Research.

Onverdunde mest met sleepvoet leverde op Dairy Campus 1.900 kilo droge stof per hectare; bij verdund één op een half verdunde mest was dit 2.200 kilo droge stof en bij een-op-een verdunde mest bleek de grasopbrengst 2.440 kilo droge stof. Deze waarden bleken alle significant.

Halfverdunning
Op Zegveld was het verschil minder groot: 1.340 kilo droge stof bij onverdunde mest, 1.440 kilo bij één op een half en 1.610 kilo bij de verdunning een-op-een. De laatste bleek in Utrecht wel een significant verschil in grasopbrengst te hebben; bij één op een half was dat niet. het geval

Het gaat bij het onderzoek om gemiddelde grasopbrengsten bij 15 en 25 kuub mest per hectare. Verder was er geen aanvulling met stikstof uit kunstmest, maar wel met fosfaat en kalium. Het gaat om lichte sneden, waarbij het gras groeide in relatief droge periodes in de zomer, in de afgelopen twee jaar.

 Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Terug
Auteur:
René Luijmes