Meer biologische kippen en melkvee Gepost 27 januari, 2017

Uit

Het biologisch landbouwareaal is in de afgelopen vijf jaar gegroeid met bijna 10%. Ook het aantal bedrijven nam toe.

Het areaal biologische landbouw is in vijf jaar met bijna 10% toegenomen naar ongeveer 52.000 hectare. Het aantal bedrijven nam eveneens toe met 2% naar ruim 1.400. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Hardste groei in pluimvee

Het hardst groeide het aantal pluimveebedrijven met 65% ten opzichte van 2011. Het aantal biologisch gehouden kippen steeg van 2011 tot en met 2016 met bijna twee derde naar meer dan 3 miljoen. Dat is 3% van alle Nederlandse kippen, becijferde het CBS maandag. Het aantal bedrijven dat zich bezighield met de biologische pluimveehouderij steeg in de afgelopen vijf jaar met 24%.

Meer bio-melkveebedrijven

Ook het biologische melkvee nam de afgelopen vijf jaar flink toe met 54%. Het CBS telde in 2016 (voorlopige cijfers) 549 biologische melkveehouders, 42 meer dan in 2011. In totaal groeide de biologische rundveestapel naar bijna 70.000 dieren. Dat is 2% van de totale aantal melk- en kalfkoeien in Nederland. De groei van de biologische rundveehouderij is ook merkbaar in de toename van het areaal biologisch grasland met ruim 10%.

Uit de CBS-cijfers blijkt ook dat het aantal runderen, dat in de fase van omschakeling naar biologische landbouw zit, is gegroeid. In twee jaar tijd, van 2014 tot en met 2016, vond daar een vertienvoudiging van het aantal dieren plaats.

Minder schapen biologisch gehouden

Verder groeide ook het aantal biologische geiten met 43% naar 35.947 en varkens met 27% naar 73.280 dieren. De omvang van de biologische schapenstapel nam van 2011 tot en met 2016 juist af met 35%.

4% meer akkerbouwbedrijven

Het aantal biologische akkerbouwbedrijven groeide met ruim 4% de afgelopen vijf jaar. In 2016 goed voor 10.000 hectare, 2% meer dan in 2011. Het aantal bedrijven met biologische tuinbouw nam eveneens toe. Vooral de biologische tuinbouw op open grond groeide; daar werd uitgebreid met 43%.

Bron:   Esther de Snoo, Redacteur ondernemen