Uit

Voor de derde maand op rij nemen de maisprijzen toe en dit heeft zijn weerslag op de liquiditeit van melkveebedrijven. Tot en met juni kon een oplopende melkprijs deze hogere noteringen compenseren. In juli volgde een omslagpunt en laat de index een dalende trend zien, zo komt naar voren uit de Countus Melkveeindex, samengesteld in samenwerking met DCA.

Over augustus zakt de index terug naar 125,04 punten een min van 5,48 punten. Voor de tweede maand op rij toont de index een daling, terwijl melkprijzen alleen maar verder toenemen. Zo steeg deze van 33,87 euro per 100 kg melk, bij 4,35 procent vet en 3,46 procent eiwit, over maart naar 45,65 euro per 100 kg melk over september. Een stijging van 34,8 procent.

De forse stijging van de melkprijs zorgde er tot en met juni voor dat de index steeds verder de hoogte in ging. Hier tegenover staat echter een oplopende maisprijs. Voor degene die mais moeten aankopen een bittere pil. Met een bedrag van 63,50 euro per ton, bij 28 procent droge stof, was de maisprijs over augustus nog nooit zo hoog. De hoge prijs houdt hierbij geen verband met de wereldmarkt, waar graanprijzen zich op een zeer laag niveau bevinden, maar komt enkel en alleen tot stand door een groeiende vraag in verband met uitbreidingen op melkveebedrijven.

Uit recent onderzoek bleek dat prijzen van graskuil nauw verbonden zijn aan de prijs van mais. Dat de prijzen van mais zich op een zeer hoog niveau bevinden houdt dus in dat ook voor graskuil hogere bedragen neergelegd moeten worden. Zo kan het dat krachtvoer iets goedkoper geworden is, maar degene die veel voer moeten aankopen daar amper van profiteren.

Alles bij elkaar ligt het saldo van een gemiddeld melkveebedrijf 13,25 procent boven de lijn van vorig jaar. Ook ligt het saldo ruim 13 procent boven het vijfjarig gemiddelde.

Melkveeindex

Melkveehouderij Index Countus.JPG