Uit

Het toekomstige verbod van neonicotinoïden zal vooral gevolgen hebben voor de teelt van maïs en ook voor het kleinere gewas koolzaad, verwacht Jaap van Wenum, LTO-specialist op het gebied van gewasbescherming.

 

De coating van maïszaad mag volgend jaar niet meer. Op ongeveer 10 procent van het totale maïsareaal van 240.000 ha zal het verbod tot significante schade kunnen leiden doordat ritnaalden (schadelijk bodeminsect) niet meer bestreden kunnen worden. Alternatieve bestrijdingsmethoden van ritnaalden zijn niet bekend. Volgens de LTO-specialist kan dit de maïsteelt op gescheurd grasland moeilijk maken: „Zeker de ondernemers die meer aan vruchtwisseling willen gaan doen, stuiten dan op problemen.” Het verbod gaat per 1 december 2013 in en blijft in eerste instantie twee jaar van kracht. Van Wenum reageert op het komende verbod van toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof neonicotinoïden. Nu in de Europese Unie geen meerderheid bestaat om dit verbod door te voeren zal de Europese Commissie vrijwel zeker zelf besluiten dat de neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden op voor bijen aantrekkelijke gewassen.

Meer bespuitingen Zonder zaadcoating in de koolzaadteelt moeten meer bespuitingen worden uitgevoerd. Dat betekent meer kosten die de teelt waarschijnlijk onrendabel maken. „De verwachting is dan ook dat het koolzaadareaal zal krimpen”, aldus Van Wenum. Bij de teelt van koolzaad wordt nu veelal gebruik gemaakt van geïmporteerd met neonicotinoïden behandeld zaaizaad. Dat is met het verbod straks niet meer mogelijk. In deze teelt zullen telers voor de bestrijding van schadelijke plaaginsecten moeten teruggevallen op een veelvoud aan gewasbespuitingen met oude insecticiden met een lagere effectiviteit en risico’s voor bijen en bestuivers. Het telen van vervangende gewassen (granen) lijkt gegeven die situatie aantrekkelijker voor akkerbouwers.

Europese aanpak

LTO is voorstander van een Europese aanpak. “Het speelveld voor boeren en tuinders in EU blijft dan immers gelijk”, zegt dossierhouder gewasbescherming en LTO-bestuurder Sjaak Langeslag . Dat is des te belangrijker, stelt hij, omdat in Europa vrij verkeer van behandeld zaaizaad bestaat. Nationale maatregelen in 27 lidstaten zouden tot oncontroleerbare en onuitvoerbare maatregelen hebben geleid. Volgens Langeslag verdient staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) een groot compliment voor haar voortdurende inzet voor het op Europees niveau regelen van deze kwestie.

Tekst: LTO Nederland
Beeld: Susan Rexwinkel

Reacties