Uit

Het verbod op het gebruik van de sleepvoet wordt uitgesteld. Dat meldt LTO.
In 2012 heeft voormalig staatssecretaris Henk Bleker aangekondigd om de sleepvoet op grasland op klei en veen per 2014 te verbieden.
‘Ik ga ervan uit dat het verbod op de sleepvoet nog niet in 2014 zal gelden,’ zegt Kees Romijn van LTO. ‘We zijn in discussie met het ministerie van Economische Zaken over het een totaalpakket van maatregelen binnen de Programmatische Aanpak Stikstof. Daar hoort een uitzondering op het gebruik van de sleepvoet tot 2017 ook bij.’
Romijn verwacht over een maand meer duidelijkheid te kunnen geven over het pakket aan maatregelen en wat dit inhoudt voor de ondernemers.

Auteur: Arno de Snoo