Uit

De tweede snede graskuilen zijn van goede kwaliteit. Dat concludeert BLGG agroXpertus op basis van zo’n duizend monsters. Met 48 procent drogestof zijn de kuilen droger dan voorgaande jaren, wat de kwaliteit ten goede komt. De VEM en ruw eiwit (RE) gehaltes zijn duidelijk beter dan in 2012. Vorig jaar lag de VEM op 871 gemiddeld, nu op 883. Het ruw eiwit gehalte van de zomerkuilen ligt op 158 gram per kilo droge stof. In 2012 was dat 139, gemiddeld over de laatste vijf jaar 153. De verschillen in de kwaliteit van het eiwit en daarmee de verteringssnelheid zijn wel aanzienlijk, meldt Gerard Abbink van BLGG. Het laboratorium werkt aan een manier om dit ook beter op papier tot uitdrukking te brengen. Abbink hoopt dat die aanpak begin 2014 praktijkrijp is.

Auteur: Sjoerd Hofstee