Uit

Maar in de agrarische sector speelt meer. ‘Er is veel onzekerheid,’ zegt Menno Kamminga van PPP Agro Advies.
‘Wat doet de melkprijs na afschaffing van het melkquotum in 2015 en wat besluit de politiek over dierrechten? De banken zijn door deze onzekerheid voorzichtig met het sluiten van leningen.’
Banken willen daarbij graag een buffer zien. Voor melkveehouders is dat ondanks de hoge melkprijs moeilijk te realiseren. De voerprijs is simpelweg te hoog en een flink aantal ondernemers voelt nog de gevolgen van lagere prijzen in de afgelopen jaren.
Auteur:
Arno de Snoo