Uit

Investeren in rode klaver in het weiland loont. Het zorgt voor een hogere opbrengst en VEM-opbrengst. Rode klaver is namelijk beter bestand tegen droogte, geeft het Louis Bolk Instituut aan. In project Klaverklimaat legde het Louis Bolk Instituut in 2011 bij twee melkveehouders een demoveld aan; één op zandgrond in Etten-Leur en één op klei in Harfsen. Bij beide werden verschillende maaimengsels gezaaid, zowel met als zonder rode en witte klaver.
De mengsels met klaver krijgen alleen drijfmest, die zonder klaver krijgen daarnaast de maximaal toegestane hoeveelheid stikstofkunstmest.

Bestand tegen droogte

In de eerste twee snedes  was nog weinig onderscheid, maar in de derde,  die van augustus, kwamen grote verschillen aan het licht.
Het was toen droog en de mengsels met klaver bleken, door de penwortel van rode klaver, beter bestand tegen de droogte, weet het instituut.

Zandgrond

Op zandgrond lag de opbrengst tot en met de derde snede bij de mengsels met klaver gemiddeld 17 procent hoger dan bij de mengsels met alleen gras. De VEM-opbrengst was gemiddeld 11 procent hoger.
Deze verschillen werden vooral veroorzaakt door de opbrengstverschillen in de derde snede. Daarbij deden vooral de mengsels van klaver met rietzwenkgras het zeer goed, stelt het instituut.

Kleigrond

Op kleigrond waren de verschillen nog groter dan op zand. De drogestof-opbrengst tot en met de derde snede lag 28 procent hoger bij de mengsels met klaver dan bij de mengsels zonder klaver en de VEM-opbrengst 19 procent.
Ook hier was de opbrengst bij het mengsel met rietzwenkgras, timothee en klaver het hoogst.

Auteur: Gertjan Van Der Wal