Uit

Het najaar is het beste seizoen om uw percelen te controleren op de pH. Op zandgronden is het advies voor kalkbehoeftige gewassen (o.a. maïs) te bekalken bij een pH lager dan 5,0. Op dalgronden is dit bij een pH lager dan 4,9. Is er geen recente bodemanalyse beschikbaar, maak dan een schatting van de pH-daling sinds de laatste bemonstering.

De pH daalt, afhankelijk van het organischestofgehalte, ongeveer 0,05 tot 0,1 punt per jaar. Bij een relatief laag organische-stofgehalte fluctueert de pH sneller. Kalk heeft tijd nodig om volledig tot werking te komen. Daarom is in veel gevallen het najaar ook het beste tijdstip om kalk te strooien. Uitzonderingen hierop is een bekalking bij graslandvernieuwing en op maïspercelen op lichtere grond. In deze gevallen is er een lichte voorkeur voor een voorjaarsbekalking.

Kalk bekalken strooier bouwland

Kalk bekalken strooier bouwland

Het voordeel van bekalken in het najaar is de veel lagere kans op ammoniakvervluchtiging. Dit gebeurt als kalk in aanraking komt met ammoniumstikstof uit meststoffen. Ook op bestaand grasland kunt u in het najaar prima kalk strooien. Heeft of gaat u dit moment missen, bijvoorbeeld door aanhoudende slechte weersomstandigheden, dan is een bekalking in het komend voorjaar nog mogelijk zolang het gras nog kort is.

Wordt een bekalking met graslandvernieuwing of -verbetering gecombineerd, dan is het advies de kalk uit te rijden na het ploegen of voor het frezen. Daarmee wordt de kalk goed door de toplaag gemengd. Voor maïspercelen is het advies de kalk uit te rijden zo’n twee weken na het ploegen. Geeft de bodemanalyse aan dat een grote gift noodzakelijk is, splits deze dan op in een najaars- en voorjaarsgift.