Uit

Close up of a man using mobile smart phoneSmart farming en big data bieden boeren de mogelijkheid om preciezer technieken en ingrepen toe te passen. Daarin zijn nog wel een aantal uitdagingen: wie is bijvoorbeeld de eigenaar van de big data en is smart farming alleen voor grote bedrijven of ook voor kleine bedrijven? Deze vragen stonden centraal in de discussies die naar aanleiding van het discussiestuk ‘smart farming en big data’ de afgelopen maanden zijn gevoerd door de achterban van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

Mogelijkheden

De jonge boeren en tuinders van NAJK zijn het unaniem eens dat smart farming mogelijkheden biedt op hun bedrijf. Zij zien smart farming niet alleen als een kans voor grootschalige bedrijven, ook voor kleinere bedrijven biedt smart farming mogelijkheden. “De ontwikkelingen binnen smart farming zijn sneller rendabel binnen grote bedrijven en zij zullen de kartrekker erin zijn. Dit neemt niet weg dat smart farming ook kansen biedt voor kleinere bedrijven”, aldus de leden.

Anders inrichten

Dat smart farming en big data kansen bieden betekent niet dat de jonge boeren en tuinders ook verwachten dat hun beroep er eenvoudiger van wordt. Zij verwachten dat hun beroep ingewikkelder en vooral anders ingericht zal worden. Een voordeel hiervan is dat er efficiënter met het gebruik van voedingsstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en inzet van arbeid omgegaan kan worden. Daarentegen moet de big data die met smart farming verzameld wordt, wel juist en volledig geïnterpreteerd worden. “Uiteindelijk wil je als teler concreet weten wat je moet doen om uit de uitgebreide datastroom opbrengstverhoging te kunnen realiseren”, aldus Doeko van ’t Westeinde, verantwoordelijk voor de portefeuille akkerbouw bij NAJK.

Eigenaarschap en openbaarheid

Over het eigenaarschap en de openbaarheid van de data zijn de meningen verdeeld. Een meerderheid van de jonge boeren  vindt dat de boer altijd eigenaar blijft van zijn eigen gegenereerde data, tenzij die persoon het zelf wil delen. De meeste jonge boeren en tuinders willen hun data wel delen met collega-boeren, maar willen niet dat de informatie voor iedereen beschikbaar wordt.

Bron:  Plattelandspost