Investeren in bodem en water loont Gepost 23 februari, 2014

Uit

 

Investeren in bodem en water loontExtra investeren in de kwaliteit van de bodem en nieuwe technieken loont voor agrariërs. Bovendien zorgt het voor schoner grond- en oppervlaktewater. Dat was de boodschap van twee telers aan de Stuurgroep van het Actieplan Bodem en Water. De leden van de stuurgroep hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in de schuur van akkerbouwer Aard Robaard in Dronten.

Spuittechniek

Gastheer Robaard en zijn collega Edwin Goedegebuure hebben gemeen dat zij beiden hebben geïnvesteerd in een nieuwe spuittechniek voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Beiden nemen ze ook deel in studiegroepen over het duurzaam gebruik en beheer van de bodem. Hun inzicht: door dichter en gerichter op het gewas te spuiten heb je minder middelen nodig en ondervindt het gewas minder hinder in zijn groei. Het resultaat is een hogere opbrengst en zo betaalt de investering zichzelf uit. Het zijn voorbeelden die het Actieplan Bodem en Water wil omarmen.

Overeenkomst

Het actieplan is de Flevolandse uitwerking van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De drie hoofdrolspelers: LTO Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland, hebben in de overeenkomst afgesproken om de komende zes jaar een programma van activiteiten te organiseren. Daarin staan drie uitgangspunten centraal: 1) schoner en voldoende water ontstaat vooral als de ondernemer blijvend investeert in een goede bodemkwaliteit (organische stof, bodemleven) en dat betaalt zich terug in een betere opbrengst met minder kosten. 2) er is al veel kennis over hoe het nog beter kan. Daarom zet het programma in op verspreiden van de toepassing van de kennis door de koplopers naar het peloton. 3) het initiatief voor acties moet komen van de ondernemers zelf. Daarom werd de samenwerkingsovereenkomst ook in de schuur van Aart getekend, in aanwezigheid van de ondernemers.