Uit

klaverDe belangstelling onder veehouders voor rode klaver in gras is sterk toegenomen. Dat blijkt uit een groeiend aantal hectare de laatste jaren. De nieuwste brochure van het Louis Bolk Instituut‘Rode klaver voor maaiweides: winst voor veehouder en klimaat’biedt ondernemers die de stap naar gras-klaver nog niét gezet hebben, een overzicht van de belangrijkste voordelen, en duidelijke kosten-batenanalyses.

Workshops, demo’s en grote vraag naar zaaizaad

Deze weken zaaien ondernemers weer gras in. Een groeiende groep combineert dit met rode klaver. “Ik zie steeds meer ondernemers die met gras-rode klaver aan de slag gaan”, meldt Jan de Wit, projectleider van KlaverKlimaat. “Een van de doelstellingen van ons project was om de voordelen van rode klaver beter voor het voetlicht te brengen. Uit marktsignalen blijkt dat steeds méér ondernemers deze teelt zien zitten. In het kader van het project Klaverklimaat hebben zij in de periode 2013-2014 diverse workshops, demo’s en proefvelden bezocht. Eind 2014 was er zelfs tijdelijk een tekort aan zaaizaad!”

Gras – rode klaver voor maaiweides

De teelt van rode klaver is – in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht – vrij eenvoudig. Met dit gewas kan de veehouder een hogere eiwit- en energieproductie realiseren. Tegelijkertijd bespaart hij op kunstmest en eiwitrijk krachtvoer zoals soja, wat een gunstig effect heeft op het klimaat. Dankzij die lagere behoefte aan kunstmest en soja past rode klaver dus goed in het streven naar duurzame landbouwproductie, stelt het Louis Bolk Instituut. Daarnaast is het economische voordeel van gras-rode klaver gemiddeld € 400,- per hectare. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van het project. Het merendeel van de gras-klavermengsels was succesvol en de opbrengst lag per hectare gemiddeld ruim 1000 kVEM en 200 kg DVE hoger dan volledig bemest Engels raaigras. Dat is respectievelijk 11 en 27% méér opbrengst.