Uit

mestInkuilen van mest en dikke fractie levert een waardevolle meststof op en is goed voor het milieu. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) constateerde dat inkuilen een gecontroleerd bewaarproces is, waarbij verlies van kostbare meststof en organische stof beperkt blijft.

Ander eindproduct

Het ILVO onderzocht voor een aantal opdrachtgevers de mogelijkheid van het composteren en in inkuilen van vaste rundveemest en de dikke fractie van drijfmest. Composteren en inkuilen verschilt in procesverloop, maar ook in eindproduct, concludeerden de onderzoekers. Ondanks de verschillen hebben beide producten een bodemverbeterend effect en zijn beide meststof.

Gecontroleerd bewaarsysteem

Inkuilen kan volgens ILVO worden beschouwd als een gecontroleerd bewaarsysteem. Er vindt een zekere voorvertering plaats, met beperkte afbraak en verliezen, zodat het uiteindelijke materiaal rijk is aan plantbeschikbare nutriënten en organische stof. Dat komt omdat bij inkuilen de temperatuur in de hoop lager is en het volume op peil blijft.

Vergelijkbaar met bokashi

Het systeem van inkuilen is vergelijkbaar met het proces dat wordt toegepast bij het maken van bokashi dat op dit moment heel populair is. Bij dat proces wordt door fermentatie organisch materiaal tot waarde gebracht, zonder dat er CO2 vrijkomt en zonder dat de hoeveelheid organische stof terugloopt. Het gevolg is een hogere C/N-verhouding en het behoud van de hoeveelheid NH4+.

Toepasbaar voor boeren

Het ILVO onderzoekt technieken om de opslag en bewerking van rundveemest en de dikke fractie na mestscheiding te optimaliseren. Momenteel is er discussie over de afzetmogelijkheden van de dikke fractie en is er zorg over de nutriëntenverliezen bij opslag op de kopakkers of elders. De proeven zijn op praktijkschaal uitgevoerd en toepasbaar voor boeren.