Uit

Op 20 april is het mogelijk om in te kuilen bij 3000-3500 kilo drogestof gras per hectare op zandgronden in het zuiden. Dat blijkt uit het grasgroeimodel van Wageningen University & Research (WUR), dat nog in ontwikkeling is. De komende vijf dagen bedraagt de grasgroei gemiddeld 100 kilo drogestof per dag per hectare.

Deze inschatting van de gemiddelde grasgroei geldt voor de zandgrond op proefbedrijf Vredepeel (L.) Hier staat naar schatting 1450 kilo drogestof gras per hectare, op dit moment. Op de locatie in Vredepeel en op de Dairy Campus in Leeuwarden en in het veenweidegebied in Zegveld meet de WUR de grasgroei met maaiproeven en koppelt de resultaten aan de voorspelde grasgroei op basis van de lange termijn weersverwachting. Vorig jaar bleek de grasgroei op deze manier op zandgrond goed in te schatten, 5-10 dagen vooruit. In het koude voorjaar van 2016 en op klei-en veengronden kwam de inschatting van het WUR grasgroeimodel minder goed overeen met de werkelijkheid.

Italiaans

De inschatting van het model dat er op 20 april gras genoeg staat om de eerste snee bij 3000-3500 kilo drogestof per hectare in te kuilen sluit aan praktijkgegevens van grasgroei meters. Op dit moment wordt er al Italiaans raaigras ingekuild, dat gebruikt is als grasgroenbemester en tussenteelt in een akkerbouwplan. Bijvoorbeeld bij Stefan van Essen in het Gelderse Twello (foto) waar vorig jaar op 26 september na de aardappeloogst Italiaans raaigras werd gezaaid en binnenkort maïs de grond in gaat.

Bron:  Melkvee
Tekst: Erik Colenbrander