Uit

Hooi als winterrantsoen lijkt een positieve invloed op de ruwvoeropname en melkproductie te hebben.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van een kleine voerproef die door het netwerk ‘Heerlijk Helder Hooi’, op proefboerderij Zegveld is gedaan.

1,1 kilo meer melk

Uit de proef komt de volgende tendens naar voren: de groep koeien op hooi namen per dag gemiddeld 1,4 kilo aan drogestof meer op dan de groep dieren op kuil. Ook de gemiddelde melkgift van de koeien op het hooirantsoen lag met 1,1 kilo melk per dag hoger.

Willekeurige stroken

Voor de proef is in juli 2013 het gras van één perceel voor de helft geconserveerd als hooi in plasticbalen en de andere helft als kuil in plasticbalen. Het hooi- en kuilgras is daarbij in willekeurige stroken over het perceel geoogst. Een proefgroep van 16 koeien kreeg een rantsoen van de hooibalen aangeboden. Een controlegroep met een vergelijkbare groep koeien werd kuil uit balen gevoerd. Beide groepen kregen daarnaast een gelijke hoeveelheid en soort krachtvoer.

Positieve tendens

Het netwerk geeft aan dat door de beperkte beschikbaarheid van hooi en kuil van het perceel, er een meetperiode van drie weken is aangehouden. De initiatiefnemers realiseren dat dit relatief kort is om harde conclusies te kunnen trekken maar zien in de eerste verkenning wel een positieve tendens voor hooi in het rantsoen.

Speciale grasmengsels

Komend seizoen gaat het netwerk aan de slag met speciale grasmengsels die bedoeld zijn om te hooien. Een aantal netwerkdeelnemers gaan op hun bedrijf experimenteren met deze grasmengsels.

Tekst: Sjouke Jacobsen/ Verantwoorde Veehouderij