Uit

 

De heer H. Korterink te Rouveen (Hendrik, 73 jaar)

1979-1992 bestuurslid Oranjevereniging Rouveen
1984-2012 bestuurslid (van 2005-2012 secretaris) Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij/Univé Staphorst
1987-1997 voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen
1988-2008 commissaris, later bestuurslid (1998-2008 voorzitter) Veevoedercoöperatie De Eendracht U.A. te Rouveen
1995-2010 lid Ruilverkavelingscommissie Rouveen
2004-heden lid Jachtcommissie Rouveen-West
2010-2014 voorzitter Financiële Commissie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rouveen
2013-heden eerst lid, later adviserend lid Uitvoeringscommissie landinrichting Staphorst
In de jaren ’90 van de vorige eeuw is de heer Korterink een aantal jaren bestuurslid van zwembad ‘de Broene ‘eugte’ in Staphorst geweest.

 

 

 

Ter gelegenheid van Koningsdag is aan vier inwoners van de gemeente Staphorst een Koninklijke onderscheiding toegekend.

Henk Korterink is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Berend Paarhuis, Gerrit Stegeman en Nanny Zwolle zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De bij de onderscheiding behorende versierselen werden op donderdagmorgen 26 april door burgemeester T.C. Segers in het gemeentehuis uitgereikt. Alle vier inwoners hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.