Uit

De grasgroei is naar een niveau gedaald dat voor deze tijd van het jaar ver ondergemiddeld is. Nergens wordt meer dan 100 kg ds per ha per dag gemeten. Stichting Weidegang gaat ervan uit dat extreme regenval de reden is.

Het ligt in ieder geval niet aan de bodemtemperatuur, die 18 graden C bedraagt. Vooral op klei en veen waar veel stortbuien zijn gevallen is de grasgroei vertraagd. Zandgrond is minder gevoelig voor verslemping en in Noord Nederland zijn er veel minder stortbuien gevallen. De Weideman vermoedt dat er veel stikstof verloren is gegaan en raadt aan de eiwitvoorziening in de gaten te houden, met name bij hoogproductieve weidende koeien.

Mislukte maïs

De bevindingen van Stichting Weidegang over de grasgroei komen overeen met beeld van de snijmaïs. De teelt van dit gewas is in regio’s waar veel stortbuien zijn gevallen op structuurgevoelige minder goed ontwaterde gronden in combinatie met kleine planten geheel of gedeeltelijk mislukt. Hoewel zaadleverancier Limagrain het nu nog te vroeg vindt om deze percelen definitief af te schrijven. Uitgezonderd enkele duizenden hectares in Oost Brabant en Limburg.

Structuurschade voorkomen

Een geluk bij een ongeluk is de weersverwachting. Nat land kan de komende dagen opdrogen en daarna kan er worden ingekuild. Volgende week woensdag veroorzaakt snel stijgende temperatuur onweersbuien. Maar in de dagen daarna herstelt de zomer zich waarschijnlijk weer, al blijft de stroming overwegend westelijk, waardoor de verwachting een lage betrouwbaarheid heeft

Tekst: Erik Colenbrander