Uit

Melkveehouders die aan (roterend) standweiden doen, kunnen het beste een grashoogte aan houden tussen 9 en 11 centimeter. Dat blijkt uit onderzoek van Amazing Grazing.
Bij hogere graslengtes worden de beweidingsverliezen namelijk hoger. Komt de grashoogte onder de 8 centimeter, dan komt de grasproductie in het geding. Het advies is daarom om bij (roterend) standweiden de grashoogte op het beweidingsplatform, het deel van het perceel waarop de koeien weiden, tussen de 9 en 11 centimeter te houden. Dit is de streeflengte.

In Amazing Grazing werken veehouders, adviseurs en onderzoekers vanaf 2017 samen aan de ontwikkeling van een tool die de veehouders ondersteunt om de grashoogte constant te houden. Het uitgangspunt van de tool is dat de dagelijkse bijgroei van het gras het grasaanbod is voor de koeien. Hoeveel de koeien hiervan opnemen kan worden gestuurd met het aantal uren weidegang en de bijvoeding. De grashoogte is de resultante van bijgroei en grasopname.

De tool bestaat uit twee onderdelen: het grasvenster en het voervenster. Het voervenster geeft het verloop van de grashoogte in het groeiseizoen weer (uitgedrukt in kilogram droge stof per hectare). Het helpt veehouders overzicht te houden.

Het grasvenster is gebaseerd op de grashoogte die wekelijks door de veehouders werd ingeschat en ingevoerd in de tool. Hiervoor gebruikten de veehouders in de test de grashoogtemeter om een objectieve meting te krijgen.

In de toekomst is het de bedoeling dat ook andere manieren om de drogestofopbrengst te bepalen invoer voor de tool kunnen zijn.

Bron:  NieuweOogst.nu