Uit

Binnenkort rukken veehouders en loonwerkers weer uit om de eerste snede te maaien. Nu is het moment even stil te staan bij de maaihoogte: hoe hoog moet je grasland eigenlijk maaien?

Groeipunt

De maaihoogte is een onderschat gegeven. Te hoog of te diep maaien heeft een grote invloed op de hergroei, de voederwaarde én de kwaliteit van het gras. Maai niet dieper dan 5 centimeter. Bij dieper maaien worden de groeipunten deels geraakt, met tragere hergroei als gevolg.

Maai een zware snede op minimaal 7 centimeter. Het groeipunt groeit namelijk mee omhoog. Ook grasmengsels met tetraploid Engels raaigras erin kunnen het beste op 7 cm gemaaid worden. Lager maaien heeft geen zin. In het onderste gedeelte van de stengel zit de minste voerderwaarde.

Snelle hergroei

Maaien op 7 cm ipv 5 cm stoppelhoogte geeft een snellere hergroei van het gras. In de praktijk zien we vaak dat iets hoger maaien zorgt voor 2 a 3 dagen voorsprong in de hergroei van de volgende snede gras. Bij 5 maaisnedes pak je de dus zo 2 weken extra groeidagen mee. Eenvoudig verdiend!

Maaihoogte grasklaver

Voor het maaien van een grasklaverweide kan je de volgende maaihoogten aanhouden:

5 centimeter = verhogen van het aandeel klaver in de zode
7 centimeter = verlagen van het aandeel klaver in de zode

Maaien op 5 centimeter geeft het gras meer hergroei-vertraging dan klaver. Hierdoor krijg je meer klaver in het perceel. Een maaihoogte van 7 centimeter zorgt voor een sneller herstel van het gras, waarmee het aandeel klaver in de zode niet veel zal toenemen.

Bron:  Limagrain