Uit

De graanoogstprognose van de Europese Commissie (EC) is ten opzichte van de prognose eind februari met 500.000 ton naar beneden bijgesteld.
De commissie stelt de graanoogstprognose samen op basis van recente areaalgegevens in relatie tot de gemiddelde opbrengsten van de afgelopen vijf jaar.

Ondanks de bijstelling valt de oogstprognose voor graan in de EU ruim 14,8 miljoen ton hoger uit dan de graanoogst in 2012. De meeropbrengst voor komend groeiseizoen rekent de commissie vooral toe aan tarwe en maïs.

Graanbalans
Uit de herziene graanbalans voor de EU blijkt dat de theoretische Europese graanvoorraad per 30 juni 2013 zal zijn gedaald tot 29,8 miljoen ton. Bij aanvang van afgelopen graanseizoen was de voorraad nog 37,1 miljoen ton.

Daarmee daalt de graanvoorraad van 7,12 weken naar 5,72 weken consumptie. Ondanks de hogere graanoogst verwacht de EC dat de voorraad aan graan komend seizoen maar met 2,2, miljoen ton zal stijgen tot een theoretisch totaal van 32 miljoen ton ofwel 6,05 weken Europese consumptie.

Auteur: Haijo Dodde