Uit

De gehygiëniseerde mest afkomstig uit de BeddingMaster van DariTech is gegarandeerd exportwaardig. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de BeddingMaster gevalideerd en de verwerkte mest officieel goedgekeurd voor export. Dat betekent dat een veehouder de mest die is verwerkt in de BeddingMaster gecertificeerd kan afzetten in het buitenland.

Boxvulling

Mestscheiding is inmiddels een bekend fenomeen in de veehouderij. De drijfmest wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarbij de dikke fractie wordt gebruikt als boxvulling en compost. De mogelijke aanwezigheid van ziektekiemen maken zuivelindustrie en exporteurs echter huiverig. De BeddingMaster ondervangt hun bezwaren.

Hoe werkt het

De drijfmest wordt met een mestscheider gescheiden in een dunne en een dikke fractie. Deze dikke fractie komt met een drogestof gehalte van 36 procent in de draaiende trommel van de BeddingMaster. Het homogene, vezelrijke product is een goede voedingsbodem voor bacteriën. Deze bacteriën produceren warmte en verwarmen de massa in de BeddingMaster tot 75 graden Celsius, waardoor de schadelijke ziektekiemen worden gedood. Bovendien wordt het drogestof gehalte verhoogd tot circa 40 procent. Het eindproduct is een reukloos, droog en zacht strooisel dat uitermate geschikt is als boxvulling en als meststof.

Rendabele mestverwerking

Mavasol uit Oudeschoot is Europees importeur van mestscheiders en de BeddingMaster van DariTech. Het systeem is afkomstig uit de Verenigde Staten, waar het al op ruim honderd veebedrijven draait. In Europa zijn vijf systemen geïnstalleerd. “We willen naar een rendabele mestverwerking op bedrijfsniveau’’, zegt directeur Klaas de Vries. “De BeddingMaster past hier uitstekend in. Een melkveehouder bespaart op strooiselkosten en kan de mest op verantwoorde wijze afzetten als gehygiëniseerde mest.’’ De exportwaardigheid van de verwerkte mest betekent dat een veehouder niet hoeft te investeren in grond om de mest verantwoord af te zetten. Daarnaast is het eindproduct vrij van ziektekiemen, zodat het zonder problemen kan worden gebruikt als ligboxvulling. De Vries heeft regelmatig overleg met de zuivelindustrie over de ontwikkelingen. De verwerkte mest is door Nizo Food Research onderzocht op de aanwezigheid van thermoresistente bacteriën.

MIA/Vamil 2014

Investeren in de BeddingMaster is nu extra aantrekkelijk. Het systeem is op de Milieulijst 2014 van MIA/Vamil (A2651) geplaatst. Dit levert fiscale voordelen op, zoals 27 procent extra aftrek en 75 procent extra afschrijfmogelijkheden.