Uit

Stikstof in rundveedrijfmestDe gehaltes stikstof (N) in rundveedrijfmest zijn sinds 1998 flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van BLGG AgroXpertus. Rond 2012 leken de stikstofgehaltes in rundveedrijfmest te stabiliseren, maar het lage gehalte ruw eiwit in de kuilen van 2012 heeft toch geleid tot weer lagere stikstofgehaltes in mest die in 2013 is geanalyseerd. Het gemiddelde gehalte stikstof in 2013 bedroeg 4 kg N per m3. Het fosfaatgehalte is wel sinds jaren stabiel rond 1,6 kg /m3. Ook de kaligehaltes lijken te stabiliseren rond 5,4 kg/m3.

Trend ruw eiwit kuilen

De daling van het gehalte ruw eiwit in de kuilen laat een duidelijke trend zien met de daling in de stikstofgehaltes in drijfmest die geanalyseerd wordt bij BLGG AgroXpertus. Dat is logisch te verklaren, want ruw eiwit en stikstof hebben een directe relatie met elkaar. Een slechtere benutting van stikstof zorgt voor minder ruw eiwit in de kuilen. Andersom zorgt minder ruw eiwit in de kuilen ook voor minder stikstof in de mest van koeien.

In 2014 stabiel

Productmanager Gerard Abbink van BLGG AgroXpertus verwacht dat de gemiddelde gehaltes in mest in 2014 niet opnieuw zullen dalen. “Het seizoen 2013 kende een betere stikstofbenutting dan in 2012. De gehaltes ruw eiwit in de kuilen waren afgelopen jaar mede daardoor gemiddeld hoger. Daardoor zullen de gemiddelde gehaltes voor 2014 waarschijnlijk geen verdere daling laten zien.”

Verschillen zijn groot

De gehaltes in kuilvoer hebben een sterke invloed op wat boeren met hun rundveedrijfmest in het nieuwe seizoen weer uitrijden. “De verschillen in mestgehaltes zijn groot tussen bedrijven, maar ook tussen productiegroepen op hetzelfde bedrijf”, vertelt Gerard Abbink. Het is volgens hem daarom aan te raden om mest te laten analyseren. “Anders kan het nutriëntenaanbod verkeerd worden ingeschat. De kans dat dit negatieve gevolgen heeft voor opbrengsten is groot. Ga er als boer niet vanuit dat er ongeveer 4 kg N in je drijfmest zit, om vervolgens op alle percelen dezelfde kuubs te bemesten. Dit kan tot fouten leiden, bijvoorbeeld als de mest van de jongveestal in werkelijkheid maar 3 kg N per kuub bevat. Dan mis je op 30 kuub/ha al 30 kg N. Dat staat gelijk aan 100 kg KAS of 1 ton droge stof met 187 g ruw eiwit.”