Uit

De gehaltes in rundveemest blijven dalen. Zo blijkt vooral het minerale aandeel stikstof en het kali-gehalte te zijn gedaald. De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) paste daarom de tabel ‘Gemiddelde samenstelling van organische meststoffen’ in het bemestingsadvies aan.

 De tabel is in 2002, 2011 en 2016 aangepast. Zat er in 2002 gemiddeld nog 4,4 kilo stikstof in een kuub rundveedrijfmest, op dit moment blijkt er 4 kilo stikstof aanwezig te zijn. Daarbij is het organische deel van 2,2 naar 2,1 kilo nauwelijks gedaald. Het minerale deel daalde echter van gemiddeld 2,2 kilo in 2002, naar 2 kilo in 2011 en 1,9 kilo in 2016.

Ook het aandeel kali in rundveedrijfmest leverde de afgelopen jaren flink in. In 2002 rekende men nog met 6,2 kilo kali. In moest deze naar 5,8 kilo worden bijgesteld. Op dit moment zit er gemiddeld 5,4 kilo kali in een kuub rundveedrijfmest.

Het aandeel fosfaat is in 14 jaar met 0,1 kilo nauwelijks gedaald. Bij de laatste wijziging van de tabel, kon het aandeel fosfaat dan ook op 1,5 kilo per kuub blijven staan.

Zelf tijdig mestmonsters nemen

Hoewel deze gemiddelde gehaltes zijn opgebouwd uit een groot aantal metingen, adviseert de CBGV zelf mestmonsters te nemen van de verschillende partijen mest. De verschillen tussen de partijen blijken namelijk groot. Zo is het totale aandeel stikstof bijvoorbeeld gemiddeld 4 kilo, maar 95 procent van de monsters bevindt zich tussen 2,6 en 5,4 kilo per kuub.

Tekst: Sjouke Jacobsen
Beeld: Ruth van Schriek