Uit

De combinatie van een goede melkprijs en een onzekere zuivelmarkt maken dat melkveehouders op zoek gaan naar zekerheid. Onder meer het melkprijsgarantiecertificaat van Dairy Trading Online (DTO) kan tegen die achtergrond rekenen op veel belangstelling. Twee weken na uitgifte van het nieuwe certificaat zit deze alweer bijna vol.

Vorig jaar rond deze tijd koerste de zuivelmarkt gestaag af op steeds hogere prijzen. Droogte in Nieuw-Zeeland had toen het evenwicht op de wereldmarkt dusdanig verstoord dat kopers bereid waren de hoogste prijzen te betalen. Een jaar later is de balans naar de andere kant toe omgeslagen. Het aanbod dreigt de vraag te overtreffen en tegelijkertijd staat er grote spanning op de relatie tussen Rusland en Europa.

Het heeft zijn weerslag op de melkprijzen die alweer enige tijd onder druk staan. Ook het vertrouwen van melkveehouders in de markt neemt af. Redenen om op zoek te gaan naar zekerheid, zo merkt ook Trienke Elshof, projectmanager van Dairy Trading Online (DTO). ‘De belangstelling voor het garantiecertificaat van 39 euro is groot.’

Zij geeft aan dat het contract, met een looptijd van 1 september tot en met 1 maart, bijna vol zit en de telefoon maar blijft gaan. ‘Melkveehouders zien dit als een geschikt moment om in te stappen.’ Met een garantiecertificaat krijgt een melkveehouder gedurende de looptijd van het contract hoe dan ook een melkprijs van 39 euro. Het certificaat wordt afgerekend op basis van de garantieprijs van FrieslandCampina.