Uit

FrieslandCampina stelt vanaf 9 januari een tijdelijke stand-still in. De leden mogen dan niet meer melk aanleveren dan over een vooraf gekozen referentieperiode. De stand-still geldt tot het moment waarop het landelijke Fosfaatreductieplan van de zuivelsector in werking treedt; naar verwachting in maart 2017.

 De ledenraad is akkoord met de tijdelijke stand-still. De maatregel wordt ingevoerd op grond van uitzonderlijke omstandigheden. FrieslandCampina wil de leden-melkveehouders stimuleren om alvast te beginnen met de taakstelling van het Fosfaatreductieplan.

De maatregel draagt bovendien bij aan het in balans houden van het melkaanbod en de beschikbare verwerkingscapaciteit, verklaart de zuivelcoöperatie.

Drie referentieperiodes

Voor de vaststelling van het vergelijkingsvolume kunnen melkveehouders vooraf zelf kiezen uit drie referentieperiodes: (I) 20 augustus 2016 tot en met 17 september 2016; (II) 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016; (III) 13 november 2016 tot en met 12 december 2016.

Korting en toeslag

Een lid-melkveebedrijf die meer melk levert dan het gekozen referentievolume, wordt gekort. De inhouding is 90 procent van de maandelijkse garantieprijs over de hoeveelheid geleverde melk boven het vergelijkingsvolume.

Wie onder het maandelijkse vergelijkingsvolume blijft, krijgt een toeslag over de niet geleverde melk. De toeslagen worden gefinancierd uit de inhoudingen.

Bron: Melkvee.nl
Tekst: Gineke Mons
Beeld: FrieslandCampina