Uit

In een poging om de fosfaatproductie versneld te verlagen gaat FrieslandCampina geld betalen voor minder melk. Het gaat om een premie van 10 eurocent per kilo ingaand op 1 oktober. De maatregel duurt tot en met maart.

Vanaf 1 oktober kunnen melkveehouders een beroep gaan doen op een vergoeding van 14 eurocent per kg niet geleverde melk, de zogenaamde Hogan-regeling. Deze komt vanuit de Europese pot. Daarvoor kunnen melkveehouders zich nog tot 21 september, aankomende woensdag, 12 uur aanmelden bij RVO.nl. FrieslandCampina telt daar nu 10 cent bij op. Wat het totaal laat uitkomen op 24 cent.

De grootste zuivelaar doet dit niet om de melkproductie te remmen, maar in een poging de fosfaatproductie een te verminderen. De maatregel gaat in op 1 oktober en duurt tot en met maart. In totaal rekent de zuivelaar op 150 miljoen kilo melk minder. Hiervoor geldt minimaal 2.000 kg per kwartaal en een maximum van 20.000 kg per kwartaal.

Als referentie kan gekozen worden voor twee opties. Zo kan de productie vergeleken worden met de gemiddelde per dag productie tussen 20 augustus en 17 september. Of een melkveehouder kan kiezen voor vergelijking van het kwartaal (2016) met het jaar ervoor (2015) , welke 92 dagen telt. Ditzelfde geldt voor het eerste kwartaal 2017, die 90 dagen telt. Een half jaar, omdat ‘het aansluit met de Hogan-regeling’, aldus Piet Boer.

Hiermee ‘levert FrieslandCampina een bijdrage aan een versnelde vermindering van de fosfaatproductie.’ Ook hoopt de verwerker zo ‘zijn positie in de markt te versterken.’ Boer geeft aan dat de zuivelaar alleen grip heeft op de melkproductie, maar dat die wel gekoppeld is aan de mestproductie. ‘Dit is direct de snelste route.’ Toch is het kort dag vandaar dat dit op zaterdag naar buiten komt. De zuivelaar hoopt vooral degene die nog twijfelen over meedoen aan de regeling over de streep te trekken.

Hein Schumacher, CFO bij FrieslandCampina, benadrukt dat de regeling niet verward moet worden met de regeling aan het begin van het jaar. Die was nodig vanwege de verwerking, maar dit is nu niet aan de orde.

Uitgesloten zijn biologische en biodynamische melkveehouders. Ook zelfzuivelaars die een ontheffing hebben kunnen niet meedoen. Wel in aanmerking komen melkveehouders in Duitsland en België, hoewel die niet te maken hebben met een fosfaatoverschot.

Daar stopt het niet want er zijn nog meer gesprekken met de overheid gaande vanuit de zuivelsector om te kijken naar verdere stimulansen om de fosfaatproductie omlaag te krijgen. Dit geld, 23 miljoen, kan uit de aanvullende enveloppe die Europa beschikbaar stelde komen. Nederland verdubbelt de enveloppe niet. Hiermee komt het beeld naar buiten dat de sector er alles aan doet om de derogatie niet in gevaar te brengen.

Heeft de grootste verwerker dan geen vertrouwen in de fosfaatrechten of speelt er meer? Piet Boer benadrukt vertrouwen te hebben in de fosfaatrechten, maar dat het uitrollen daarvan lang duurt. Volgens de planning zit Nederland pas eind 2018 weer onder het fosfaatplafond en dus binnen de milieurandvoorwaarden. ‘Wij vinden dat niet verantwoord. Vooruitlopend op de rechten vinden we het nodig dat we de fosfaatproductie versneld remmen.’ Iets wat Nederland een betere uitgangspositie geeft binnen de gesprekken met de Europese Commissie.

Bron:   Redactie Boerenbusiness