Uit

koeMelkveehouders gaan te reactief om met het fosfaatverhaal, stelt specialist melkveehouderij Jaap Gielen van Countus accountants en adviseurs in Zwolle. “Ze wachten af, terwijl met eerder in beweging komen per bedrijf duizenden euro’s zijn te besparen.” Met deze boodschap trekt Countus in november en december het land door. Op verschillende bijeenkomsten (zie agenda) vertellen zij melkveehouders dat er met gerichte managementmaatregelen veel fosfaatruimte te winnen is.

Besparing

“Een minieme verlaging van 0,1 gram fosfor in het rantsoen kan een melkveebedrijf met een fosfaatoverschot van meer dan 20 kilo per hectare al veel geld opleveren”, stelt Gielen. “Op 100 koeien bespaar je daarmee 200 kilo fosfaat. Dat is 3000 euro aan mestafvoer en 8000 euro aan lease van fosfaatrechten wat je bespaart. Daarbij gaan we uit van een prijs van 40 euro per kilo fosfaat, dit is omgerekend de afgelopen tien jaar gemiddeld ook betaald voor leasemelk”, aldus Gielen. Volgens Gielen kan de besparing nog verder oplopen. “In januari treedt de wet grondgebonden groei melkveehouderij in werking. Dat betekent voor dit bedrijf dat het onder alle na 2014 gerealiseerde groei, een bepaalde hoeveelheid grond moet hebben. In dit voorbeeld bespaar je met 0,1 gram minder fosfor in het rantsoen 0,6 hectare grond huren of kopen.”

Financiële impact

Volgens Gielen is de financiële impact van de nieuwe wetgeving groot en vereisen de huidige marktomstandigheden proactief handelen. “Hoe meer melk per kilo fosfaat, hoe minder mestafzet, aankoop van fosfaatrechten en grond nodig is. Dit kan naast minder fosfor in het voer ook door zo weinig mogelijk jongvee aan te houden, de tussenkalftijd te verkorten, de droogstand in te korten of de afkalfleeftijd terug te brengen. Oude koeien met een goede reproductie zijn superefficiënt. Aan de slag! Anders wordt de rekening die een melkveehouder voor fosfaatverlies betaalt onnodig hoog”, stelt Gielen.