Fosfaatreductie op schema Gepost 29 juni, 2017

Uit

In het mengvoer is tot 1 mei een fosfaatreductie gerealiseerd van 1,4 miljoen kilo. Dit is 82% van de beoogde reductie van 1,7 miljoen kilo. Dit blijkt uit het ‘Kwartaalbericht Zuivel 2e kwartaal’ van de Rabobank.

De GVE-reductie van ruim 123.000 GVE zorgde per 1 mei voor een vermindering van 5,1 miljoen kilo fosfaat ten opzichte van 1 oktober 2016.

Stoppersregeling

Na de populaire eerste tranche van de stoppersregeling was de belangstelling voor de tweede tranche aanzienlijk lager met 70 aanmeldingen. Hierdoor zal via de stoppersregeling naar verwachting 1,5 miljoen kilo van de beoogde reductie van 2,5 miljoen kilo fosfaat behaald worden.

Met een totaal behaalde fosfaatreductie van 7,1 miljoen kilo in de eerste twee kwartalen zijn de resultaten van het fosfaatreductieplan goed te noemen. Door het reeds behaalde resultaat is de GVE-reductiedoelstelling voor de derde periode vastgesteld op 12%. Dit zorgt ervoor dat de sector op koers ligt voor het behalen van de beoogde fosfaatreductie en behoud van de derogatie.

Krachtvoer

Uit het kwartaalbericht blijkt verder dat de prijzen voor krachtvoer op dit moment lager liggen dan enkele maanden geleden. Dit biedt bij hogere melkprijzen kansen op het realiseren van meer marge. Anderzijds lopen de ruwvoerprijzen wat op. Ondanks de lagere aantallen koeien als gevolg van de GVE-regeling is de vraag naar ruwvoer goed.

Met de huidige melkprijs ontstaat de mogelijkheid om de voorraad weer aan te vullen. Hierdoor zal de vraag komend oogstseizoen op normaal niveau liggen. Het groeiseizoen zal zijn invloed nog moeten laten gelden op het gebied van beschikbaarheid en prijs van ruwvoer.

Goede opbrengst

Op het gebied van ruwvoer is er qua opbrengst sprake van een goede eerste en tweede snede. Dit is deels afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, die sterk varieert in verschillende delen van het land. Diverse regio’s hebben moeten inleveren op hoeveelheid van de tweede snede. In veel gevallen is hier geprobeerd met beregening de schade te beperken. De mais kent een goede start. In dit groeistadium heeft minder neerslag nog weinig invloed.

Bron:  De Molenaar