Uit

mest vlaai klaver grasDe fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 voor het eerst in vijf jaar boven het door de EU vastgestelde fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo gekomen. De productie groeide vorig jaar tot 176,3 miljoen kg fosfaat. Dat is 4,6 miljoen kilo meer dan het jaar daarvoor. De toename komt vooral door de groei van de veestapel, meldtCBS.

Vooral melkveehouderij

De laatste jaren is het aantal dieren in de melkveehouderij, de varkenshouderij en de pluimveehouderij toegenomen. De stijging van de fosfaatproductie komt echter vooral voor rekening van de melkveehouderij. Veel melkveebedrijven hebben in de jaren voorafgaand aan het verdwijnen van het melkquotum op 1 april 2015 hun productie opgeschroefd. De omvang van melkveebedrijven nam ook vorig jaar verder toe, er kwamen 50 duizend melkkoeien en 38 duizend stuks vrouwelijk jongvee bij. Hierdoor steeg de fosfaatproductie van melkvee met 2,8 miljoen kg.