Uit

In Hekendorp (gemeente Oudewater) is op 16 november 2014 is op een pluimveebedrijf met 150.000 legkippen een hoog pathogene variant van vogelgriep vastgesteld. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. De hoog pathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk.

Maatregelen
Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Ook wordt een tijdelijke standstill voor pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee in heel Nederland afgekondigd. Het bedrijf wordt geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Standstill pluimveevervoer heel Nederland
Vanwege het hoge besmettingsgevaar wordt er een standstillperiode ingesteld. Vanaf zondag 16 november 2014 om 11.30  uur geldt een totaal vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt een vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven. Dit verbod geldt voor maximaal 72 uur. Voor deze periode is tevens een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte  in heel Nederland ingesteld.

In deze periode geldt ook een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee. Tevens geldt voor heel Nederland een jachtverbod op alle dieren. Ook geldt een verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte.  De verplichtingen gelden ook voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte.

Voor pluimveebedrijven in een zone van ruim 10  kilometer rond het bedrijf in Hekendorp geldt het vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel in principe voor 30 dagen. Binnen dit gebied liggen 16 andere pluimveebedrijven. De beperkingen gelden ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij. Het verbod geldt ook hier voor andere dieren en mest van andere dieren. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Voor deze bedrijven geldt voor deze hele periode een bezoekersregeling en ook dienen hier extra hygiënemaatregelen in acht te worden genomen.

Hygiëneprotocol 
Nevedi haar leden op om ter bescherming van onze pluimveesector, uiterst voorzichtig te werk te gaan. Bedrijven die voer leveren op bedrijven waar pluimvee wordt gehouden, worden gevraagd om, gedurende de verscherpte maatregelen van het ministerie, uit voorzorg het hygiëneprotocol van Nevedi in acht te nemen. Dit protocol kunt u terugvinden op het ledennet van Nevedi onder documenten van het dossier Dierziekten.
Bron: Rijksoverheid