Uit

Een goed geteeld vanggewas kan meer dan stikstof vOp zand- en lössgrond is het verplicht om na de maïsoogst een vanggewas te telen. Het doel is om stikstofuitspoeling te beperken zodat de stikstof in de kringloop blijft en beschikbaar komt voor het volgende gewas. Maar een goed geteeld vanggewas kan veel meer dan alleen stikstof vastleggen en kan zelfs een goede groenbemester worden.
Nu de maïsoogst in zicht komt is het belangrijk om de voorbereidingen te treffen voor het zaaien van een vanggewas. Een vroeg gezaaid vanggewas kan meer stikstof vastleggen dan een laat gezaaid vanggewas (zie tabel).  Per dag later zaaien betekent 2 kg/ha minder stikstofvastlegging. Teel daarom een vroeg maïsras en zaai het vanggewas direct na de oogst van de maïs.?

 

Datum inzaai vanggewas Stikstofopname (kg/ha) Stikstof nalevering (kg/ha)
15 aug tot 1 sept 90 (80 – 110) 45
1 sept tot 15 sept 60 (45 – 75) 30
15 sept tot 1 okt 30 (20 – 40) 15
1 okt tot 15 okt 10 (5 – 15) 5
Na 15 okt 5 (0 – 10) 0

Bron: Wageningen Plant Research

Meer vastlegging van stikstof betekent ook dat er meer stikstof beschikbaar komt voor het volgende gewas en dat kan vervolgens in mindering worden gebracht op de bemesting. Dit verlaagt het bodemoverschot en verhoogt de bodembenutting. Beide kengetallen berekent de KringloopWijzer.
Om een goed vanggewas te krijgen moet er vroeg worden gezaaid, moet er een goed zaaibed worden gemaakt, moet er voldoende zaaizaad worden gebruikt en het juiste type gewas worden gezaaid. Zaai bij vroege zaai grassen en bij late zaai rogge. Er zijn ook allerlei mengsels verkrijgbaar met een combinatie van gewassen.

Een vroeg gezaaid vanggewas gaat meer organische stof produceren dan een laat gezaaid vanggewas. En die organische stof is heel hard nodig bij maïs omdat die een negatieve organische stof balans heeft. Met dierlijke mest en gewasresten wordt minder organische gegeven dan er met het gewas wordt afgehaald. De organische stof verbetert het vochthoudend vermogen van de bodem waardoor er minder risico is op droogte schade en de meststoffen beter vastgehouden worden. Ook de structuur en de draagkracht van de bodem wordt beter.
Wanneer een vanggewas goed wordt geteeld, wordt het een goede groenbemester. En dat is veel meer dan alleen het vastleggen van stikstof.

Bron: Verantwoordeveehouderij