Uit

Sinds 2015 wordt er een meerjarige proef gedaan naar de mogelijkheden van grasland wat is ingezaaid met meerdere soorten grassen, vlinderbloemigen en kruiden. De verwachting is dat soortenrijk grasland voor een robuuster gras-productiesysteem zorgt, ten opzichte van een monocultuur met Engels raaigras, waarbij de bodemstructuur verbetert en minder kunstmest nodig is. De eerste opbrengst- en kwaliteitsgegevens van de proef komen later dit jaar beschikbaar.

 Initiatiefnemer voor deze proef is zaaizaadfabrikant DSV. Op zowel de Duitse als Nederlandse locatie worden vier proeven gedaan met in totaal 27 verschillende mengsels. Daarbij is een deel bemest met een hoge N-gift en een deel met een lage N-gift. Uiteindelijk wordt er gekeken welke combinaties het best functioneren en welk productieniveau en voederwaarde haalbaar is.

Engelsraaigras heeft beperkingen

Ondanks de voordelen van Engelsraaigras wat betreft de productie en voederwaarde, heeft dit enkelzijdig gras volgens DSV ook zijn beperkingen. „Een goede productie van Engels raaigras is topsport. Alles moet kloppen, bemesting, vochtvoorziening, bodem anders neemt productie af en nemen onkruidgrassen het over”, zegt Jos Deckers van DSV.

Volgens DSV zorgt de klimaatverandering voor meer ziektedruk en een hogere kans op bodemverdichting. Daarnaast is er de roep van de maatschappij voor meer bioversiteit. „Vanuit de kennis en ervaring met groenbemestermengsels weten we dat het combineren van de juiste plantensoorten zorgt voor een bodemkuur waarbij het bodemleven wordt geactiveerd en gestimuleerd. Door middel van deze proeven hopen we erachter te komen hoe groot de waarde van het gebruik van soortenrijk grasland is”, aldus Deckers.

Het Nederlandse proefveld is te zien op de Innovatiedag ruwvoer, die wordt gehouden op dinsdag 6 september bij DSV Zaden in Ven-Zelderheide.

 

Bron: Melkvee
Tekst: Sjouke Jacobsen