Uit

De wijzigingen van de fosfaatreductieregeling zijn donderdag officieel in de Staatscourant gepubliceerd. LTO Nederland is blij dat de regeling op een aantal punten is aangepast.

Staatssecretaris Van Dam had twee weken geleden in een brief aan de Tweede Kamer al een aantal van de aanpassingen aangekondigd. Knelpunten die LTO Nederland bij het ministerie van Economische Zaken heeft aangekaart worden hiermee opgelost.

Meer ruimte
De vakgroepvoorzitters Vleesveehouderij, Melkveehouderij en Kalverhouderij, Jos Bolk, Kees Romijn en Wim Thus, beamen dat deze aanvulling op de regeling veel ondernemers duidelijkheid zal geven. ‘Het is goed dat deze aanvulling de sectoren, die niet verantwoordelijk zijn voor de stijging van de fosfaatproductie, meer ruimte geeft om een normale bedrijfsvoering in te vullen’, zeggen Jos Bolk en Wim Thus. Extra registratie van vleeskalveren in I&R is in veel gevallen hiervoor wel noodzakelijk.

Grondgebondenheid
Ook in de melkveehouderij zijn er aanpassingen. ‘De berekening van grondgebondenheid is beter en er is veel meer duidelijkheid over in- en uitscharen’, zegt Kees Romijn. ‘Dat betekent niet dat hiermee alle knelsituaties zijn opgelost. We hebben erop aangedrongen bij EZ dat er een individuele beoordeling komt voor bedrijven die alsnog echt in de knel komen. RVO moet wat ons betreft ruimte krijgen om die beoordeling uit te voeren.’

Meer informatie
Lees hier de publicatie in de Staatscourant.

Bron:   LTO Noord