Uit

De tijd begint te dringen voor wie de mismatch in fosfaat geleidelijk wil oplossen. Zo vroeg mogelijk in het jaar een plan hebben en hier naar handelen was het devies. Dit is het punt dat er rigoureuze beslissingen genomen moeten worden. Zo is vanaf week 20 tot en met week 37 het aantal runderslachtingen volgens de RVO met ruim 32.000 slachtingen (16,4 procent) toegenomen.

Er werd gehoopt op een uitgebreidere knelgevallenregeling of aanpassing van de beleidsregels. Hier lijkt dit jaar geen verandering in te komen. Minister Schouten ziet geen enkele mogelijkheid om de melkveehouderij tegemoet te komen. Het (beperkt) niet afromen bij overdracht van leaserechten zou toch wel het minste gevaar opleveren voor het doorbreken van het fosfaatplafond en toch enige mate van flexibiliteit bieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu die flexibiliteit niet ontstaat, blijven alleen de volgende opties over: (fors) minder dieren, (duur) fosfaat kopen of een (langdurige) samenwerking met een stopper aangaan. Het is een vereiste dat ondernemers met een mismatch in fosfaatrechten goede gesprekken voren met hun adviseurs. Deze processen zijn niet eenvoudig – soms moet het doel waaraan jaren hard is gewerkt, bijgesteld worden. Zeker in deze periode zijn de genoemde maatregelen ingrijpend. Het is soms zoeken naar de minst slechte optie.

Waar veelal de focus ligt op lege plekken in een stal kunnen we de kostprijs van de laatste kilogram melk niet uit het oog verliezen. De stal, die veelal € 4.000 tot € 7.000 euro per dierplaats kost, is maar een klein deel van de circa € 40.000 die een laatste koe totaal kost (qua grond, fosfaat en stal). Als er dan ook gerekend moet worden met vreemde arbeid, is het de vraag of opschaling op dit moment de beste optie is.

Lagere Nederlandse melkproductie verwacht in 2018

Als gevolg van met name het fosfaatrechtenstelsel, generieke korting inbegrepen, is de Nederlandse melkproductie in de vier maanden tot en met augustus met 1,8 procent gedaald (zie Figuur 3). Door een combinatie van het fosfaatrechtenstelsel, droogte en hittestress is de melkproductie in de maand augustus met 2,9 procent afgenomen en de melkvetproductie zelfs met 3,8 procent ten opzicht van augustus 2017. De Rabobank verwacht dat de melkproductie over geheel 2018 circa 2,5 procent lager zal eindigen dan in 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquiditeit: stabiliteit creëert rust

De melkprijs laat een stabiel beeld zien. De Rabobank kijkt met vertrouwen naar de rest van het jaar. Hoewel komende maanden in het teken staan van oogst en betaling van mais en laatste sneden gras is de melkprijs op niveau. Het is belangrijker op dit moment om een buffer te houden voor mogelijke tegenvallers. Het kan riskant zijn om nu alle reserves om te zetten in fosfaatrechten. Cashmanagement is hierin uitermate belangrijk. Wat financier ik en wat betaal ik zelf?

Ruwvoervoorraden melkveebedrijven

In Nederland werden in juni de gevolgen van de aanhoudende droogte zichtbaar. Inmiddels kan op veel plaatsen zeker twee sneden gras als verloren worden beschouwd. In de ruwvoermarkt hebben we kort wat emotie gezien rondom (snel) stijgende prijzen. De rust lijkt nu weer teruggekeerd en is er nog voldoende ruwvoer beschikbaar tegen meer acceptabele prijzen. Groter is de vraag hoe de kwaliteit is van de ingekuilde mais.

Bron: Rabobank en Melkvee.nl