Uit

Veel maïstelers en loonwerkbedrijven die werkzaam zijn op zand- en lössgrond, stellen zich momenteel de vraag wat ze in 2019 met de teelt van maïs moeten doen: of vroege maïs telen of onder zaaien. Dit als gevolg van een aanpassing in de regelgeving die ingaat per 1 januari 2019.

De nieuwe regel is dat op percelen waar maïs als silomaïs wordt geoogst, ten laatste op 1 oktober het vanggewas gezaaid moet zijn. De huidige lijst van vanggewassen die gebruikt mogen worden op maïspercelen zijn: bladkool, bladrammenas, gras, japanse haver, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe.
Het ministerie van LNV heeft aangegeven welke gewassen vanaf 2019 als vanggewas of hoofdteelt na maïs gezaaid mogen worden.

Er moet sprake zijn van een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat de teler volgens de wet al de nodige moeite gedaan moet hebben om het vanggewas te laten slagen door het gebruik van voldoende zaaizaad en de inzet van de juiste machine. Ook moet er na visuele beoordeling op het perceel in het najaar sprake zijn van een zichtbare aanwezigheid van het gezaaide vanggewas.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het zaaien van het vanggewas:

  1. Zaai van het vanggewas tijdens het groeiseizoen.
  2. Nazaai van het vanggewas – ten laatste op 1 oktober.
  3. Teelt van een hoofdgewas in het jaar volgend op de teelt van maïs – zaai uiterlijk 31 oktober.
  4. Oogst van maïs als MKS, CCM en/of korrelmaïs of voor de biologische teelt van maïs – zaai vanggewas uiterlijk 31 oktober.

Er zijn dus meerdere opties, al heeft ieder systeem wel één of meer serieus te nemen aandachtspunt(en). Het is aan de teler om te bepalen of hij, in overleg met zijn loonwerker, flexibel wil zijn in het bepalen van het oogstmoment, mogelijk behoefte heeft aan een maïs-ras dat een hogere opbrengst kan halen en dus onderzaai wil toepassen, of besluit om een ras te zaaien dat zo vroeg is in de korrel, dat dit ook in groeiseizoenen met een lagere temperatuur, in september rijp geoogst kan worden.
In 2019 zal, wanneer gekozen wordt voor vroeg oogsten, wat dat laatste betreft het kaf van het koren gescheiden worden. Goede afspraken met de loonwerker zijn, ongeacht de keuze die er gemaakt wordt, van groot belang!

Bron:  Veeteelt