Uit

EU-plan verstoort markt

 

Lokale en regionale leiders vrezen dat het EU-actieplan voor biologische productie schade zal toebrengen aan de huidige florerende markt. Het Comité van de Regio’s – de EU-assemblee van lokale en regionale overheden – gaat ermee akkoord dat de EU de wetgeving aanscherpt en een nieuw plan lanceert om de duurzame langetermijngroei van de biologische sector te bevorderen, maar vindt dat de voorstellen van de Europese Commissie averechts werken en dat meer flexibiliteit en meer middelen geboden zijn.

Het advies, dat is opgesteld door Hester Maij en door het Comité van de Regio’s (CvdR) is goedgekeurd, is een reactie op de plannen van de Europese Commissie. De Commissie wil de EU-regelgeving aanpassen om bureaucratie uit te bannen, de regels aan te scherpen, concurrentie te bevorderen en het consumentenvertrouwen in biologische producten te vergroten. Het CvdR staat grotendeels achter het streven van de Commissie om duurzame groei van de biologische productie te steunen. Deze sector, die in 2011 een omzet haalde van 19,7 miljard euro, heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt en zal blijven groeien met naar schatting 9 procent per jaar. Volgens Maij moet de EU ambitie tonen en zowel de gezondheid van toekomstige generaties verbeteren als het milieu beschermen. Het CvdR waarschuwt er echter voor dat de radicale voorstellen tot een daling van de biologische productie in Europa kunnen leiden.

Het Comité pleit voor het inbouwen van meer flexibiliteit om ervoor te zorgen dat de EU-regels op de lokale klimaat- en marktomstandigheden zijn afgestemd. Integriteit van ondernemers is de basis voor duurzame groei en consumentenvertrouwen en strengere regels zullen gevolgen hebben voor de sector. Tijdens een toespraak in Brussel zei Maij, gedeputeerde van de provincie Overijssel: ‘Wij willen dat de consument vertrouwen heeft in biologische producten en dat er eerlijke marktconcurrentie is, maar integriteit is ook een vereiste en die kan niet alleen worden afgedwongen door EU-regels aan te scherpen.’ Flexibiliteit is nodig omdat biologische productie sterk afhankelijk is van het soort landbouw en de specifieke kenmerken van de regio.

De plannen van de Commissie om een eind te maken aan gemengde bedrijven, die zowel biologische als traditionele landbouw toepassen op dezelfde grond, kunnen ook schadelijke gevolgen hebben, waarschuwt het CvdR. Het CvdR wijst erop dat een kwart van de biologische bedrijven in Europa zowel conventioneel als biologisch produceert. ‘Met een verbod op gemengde bedrijfsvoering zal dus een deel van de biologische producenten verdwijnen.’
Daarnaast vraagt het CvdR zich af waarom de voorstellen geen eigen budget hebben en pleit het voor het vaststellen van concrete EU-doelen. ‘Zoals het er nu uitziet, is het actieplan een gemiste kans omdat er geen speciaal budget wordt uitgetrokken om de sector te ondersteunen. De lokale en regionale overheden zijn rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling van de biologische landbouw als co-financiers van maatregelen in de programma’s voor plattelandsontwikkeling. Wil dit plan een succes worden, dan moet het worden versterkt en meer middelen krijgen.’ Met het oog hierop adviseert het CvdR ook om een EU-platform op te richten voor toezicht op en evaluatie van het actieplan, en daarbij ondernemers, maatschappelijk middenveld, overheid en onderwijs en onderzoek te betrekken.