Controles vanggewas na mais Gepost 15 november, 2015

Uit

mais teelt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start deze week met controles op het verplicht zaaien van vanggewassen na de maïsoogst. Maistelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om na de maïsoogst een vanggewas zoals gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst of triticale te zaaien en dit in ieder geval tot 1 februari 2016 op het land te laten staan.

Proces-verbaal

Maistelers die geen vanggewas zaaien kunnen een proces-verbaal krijgen. Het NVWA geeft daarnaast overtredingen door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die vervolgens bepaalt of de overtreding leidt tot een korting op subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Stikstof

Het zaaien van een vanggewas na mais is bedoeld om achtergebleven stikstof uit de bodem op te nemen en zo te voorkomen dat stikstof uitspoelt naar het grondwater.