Uit

Ook in het derde kwartaal van dit jaar zijn de zuivelprijzen op de wereldmarkt uitzonderlijk hoog gebleven, meldt de Rabobank in haar kwartaalrapport.

De analisten schrijven dat toe aan de kooplust van China, dat vanwege binnenlandse tekorten grote hoeveelheden zuivelgrondstoffen opkoopt op de wereldmarkt en daarbij andere kopers verdringt.

Ongekend

De wereldzuivelprijzen bereikten in april dit jaar recordhoogten. Daarna vlakte de wereldmarktprijs wel iets af, maar die correctie duurde nog geen twee maanden, volgens Rabo-analist Tim Hunt. Hij verwijst naar de termijncontracten op basis van de GDT-index (Global Dairy Trade). „Daaruit kun je afleiden dat we midden in een periode van hoge zuivelprijzen zitten, die ongekend is qua niveau en qua duur.”

Medio september lagen de zuivelprijzen in de regio Australië/Nieuw-Zeeland (FOB Oceania) al weer hoger dan bij het begin van het kwartaal. De noteringen voor melkpoeders en boter lagen slechts 10 tot 15 procent onder het recordniveau. Kaas – wat niet zo sterk had gepiekt – bleef 3 procent onder de recordnotering.

Aanvoertekorten

De krapte op de wereldmarkt wordt vooral veroorzaakt door aanvoertekorten, aldus de Rabobank. Hoewel de exporterende landen in juli de melkproductie weer opschroefden, blijft de exporthoeveelheid de afgelopen maanden achter bij die van voorgaande jaren, als gevolg van een toenemende binnenlandse consumptie en gebrek aan voorraden. De dalende melkproductie in de eerste zes maanden van 2013 had tot gevolg dat het internationaal verhandelde volume in het tweede kwartaal voor het eerst in vier jaar afnam.

China

De krapte op de internationale zuivelmarkt werd nog erger toen China – toch al ‘s werelds grootste zuivelimporteur – in het tweede kwartaal nog eens 27 procent meer opkocht dan in de twaalf maanden ervoor.

Volgens de Rabobank wordt het steeds duidelijker dat China kampt met een deels tijdelijke, deels structurele crisis in de binnenlandse melkproductie. Die zou in het eerste halfjaar al met zes procent zijn gekrompen ten opzichte van het voorgaande jaar. De Chinezen manifesteren zich steeds nadrukkelijker op de almaar krapper wordende internationale zuivelmarkt. Zij drukken daarbij andere kopers uit de markt en zorgen ervoor dat de prijzen hun hoge niveau vasthouden.

Voorlopig geen daling

Nu de melkveehouders goede melkprijzen beuren en de voerkosten dalen, verwacht de Rabobank dat de melkproductie in zuivelexporterende landen flink zal stijgen in het vierde kwartaal van dit jaar en ook in het nieuwe jaar. Die extra aanvoer zal de internationale zuivelprijzen iets drukken.

Niettemin zal de groei in de hoeveelheid exportmelk achterblijven bij de vraag. Omdat China blijft jagen op melk en ook andere ‘uit de markt gedrukte’ kopers hun honger nog moeten stillen, zal het nog wel even duren voordat de huidige uitzonderlijk hoge zuivelprijzen echt gaan dalen, aldus de bank. Hunt verwacht dit niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2014.

ABN Amro

Ook ABN Amro verwacht dat de melkprijs op de langere termijn op een hoog niveau zal blijven. In de nieuwsbrief voor de agrarische sector schrijft de bank dat toe aan de onbalans tussen productie en consumptie: de melkproductie zal de komende jaren minder sterk stijgen dan de vraag naar melk. Er kunnen jaarlijks wel incidentele factoren optreden, zoals extreme weersomstandigheden, die een sterke invloed op de productie hebben. Hierdoor zal de volatiliteit van prijzen groter worden. Op korte termijn zal de onbalans op de melkmarkt intact blijven.

In de EU zal de melkproductie in de tweede helft van 2013 licht aantrekken; de achterstand die in het eerste halfjaar is opgelopen kan gedeeltelijk worden ingelopen. In Nieuw-Zeeland heeft de melkproductie hinder ondervonden van de droogte. Er is inmiddels wel voldoende regen gevallen voor een goede start van het nieuwe seizoen in september 2013. De achterstand die in het eerste halfjaar is opgelopen kan echter niet meer worden ingehaald.

In Australië en Argentinië wordt ook een lichte daling verwacht door minder gunstige weersomstandigheden. De prognoses voor de melkproductie in de VS duiden op een bescheiden groei. De voorgaande ontwikkelingen zullen tot gevolg hebben dat de melkprijzen zich in de laatste maanden van 2013 op de huidige recordniveaus kunnen handhaven.

Tekst: Gineke Mons