Uit

Om uw maai- en weidepercelen komend voorjaar een pikstart te geven moet zowel het gras als het perceel in tiptop conditie de winter doorkomen. Voor een belangrijk deel heeft u dit zelf in de hand. Breng het gras de komende periode op de juiste lengte (zo’n 8-9 cm). Het heeft dan het minst last van vorst en/of sneeuw en komt de smakelijkheid en voederwaarde de eerste snede ten goede. De gewenste hoogte is te bereiken door sneller om te weiden als er nog wordt geweid, een koppel schapen in te scharen of gebruik te maken van de graslandbloter.Bemesting

Naast het in winterconditie brengen van het gras is ook de winterconditie van de bodem van belang. Deze zorgt immers onder de juiste omstandigheden voor de nodige essentiële voeding voor een hoge grasproductie. Dit betekent aandacht voor een goede waterhuishouding en goede pH. Zorg er voor dat de drains lopen en kunnen blijven lopen, de greppels voldoende water kunnen afvoeren en maak een afspraak met uw loonwerker om eventueel nog een bekalking uit te voeren. Als al deze zaken op orde zijn, dan profiteert u in 2017 ook ten volle van het bemestingsplan dat u de komende periode gaat opstellen.

– See more at: https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2016/breng-uw-graspercelen-in-winterconditie/b24g4c18o2002/#sthash.KLzEiGkK.dpuf

 

Bron: Melkveeactueel