Uit

 

insectenNoord-Brabant wordt de basis van een internationaal kennis- en innovatienetwerk dat de toepassing van insecten(larven) als eiwitrijke grondstof voor de diervoederindustrie, voedingsindustrie en pharma moet bevorderen. Meer dan vijftien bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidspartijen gaan in Den Bosch hun krachten bundelen door oprichting van een coöperatie onder de naam het International InsectCentre (IIC).

Nieuwe verwerkingsketen

Het IIC wil meebouwen aan een geheel nieuwe verwerkingsketen voor insecten. Vooral het realiseren van schaalgrootte is daarbij van belang. Volgens de initiators moet het mogelijk zijn om over zeven jaar met tachtig grote(re) kwekerijen in Nederland een omzet van 420 miljoen euro te realiseren.

Waardevol alternatief

Insecten, en in het bijzonder de larven van insecten, zijn in potentie een efficiënte en krachtige eiwitbron voor de diervoeder en voedingsmiddelenindustrie. Ze vormen daardoor een waardevol alternatief voor dierlijke eiwitten, zo bepleit ook de FAO. In haar rapport Edible Insects: Future prospects to feed and food securities roept de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties op tot het opzetten van structuren die bredere en meer grootschalige toepassingen van deze voedselbron mogelijk maken.

Sluiten kringlopen

Met het IIC wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Noord-Brabant, en in het bijzonder het noordoosten van de provincie, kent al veel kwekers en innovatieve verwerkers van edible insects (eet- en verwerkbare insecten). De activiteiten van de sector sluiten bovendien aan op het provinciale voornemen om de Brabantse economie meer bio gebaseerd te maken. Zo kunnen op organische reststromen (voormalige voedingsmiddelen, groente en fruit) insectenlarven worden gekweekt, waardoor kringlopen sluiten.

Larven

Wereldwijd zijn meer dan 1.900 insectensoorten eetbaar. Daarvan zijn 60 soorten te kweken in Nederland. In de praktijk zijn vooral de larven van de black soldier fly, de huisvlieg en de meeltor (meelworm) toepasbaar voor grootschalige restroomverwerking en eiwitproductie, en daardoor bruikbaar voor de feed- en foodindustrie en farmaceutische toepassingen.

Bron:  De Molenaar